Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna

O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku jest samorządową instytucją kultury , swoim działaniem obejmuje gminę Gromnik. Sieć biblioteczną w gminie Gromnik tworzą : Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku, Filie Biblioteki w Brzozowej , Rzepienniku Marciszewskim i Siemiechowie .

Początki Gminnej Biblioteki Publicznej przypadają na rok 1948, Filie w Rzepienniku Marciszewskim i Siemiechowie powstały w 1959 roku , natomiast Filia w Brzozowej w 1960 roku. Trzy biblioteki ( w tym gminna o pow. 140 m2 ) zajmują pomieszczenia w Domu Kultury , Filia w Rzepienniku Marciszewskim (44 m2 ) znajduje się w Szkole Podstawowej . Księgozbiór bibliotek zapewnia materiały niezbędne mieszkańcom gminy do kształcenia i poszukiwania wiadomości , literaturę dla dzieci , bogaty wybór beletrystyki obejmujący klasykę i literaturę współczesną , literaturę popularnonaukową zapewniającą pomoc w edukacji młodzieży szkół średnich .

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami dysponuje księgozbiorem liczącym 40 152 wol. Każdy wypożyczający może sam wybrać interesującą go książkę , ponieważ dostęp do półek jest wolny . Wszystkie biblioteki posiadają małą czytelnię dla czytelników chcących skorzystać na miejscu z oferty biblioteki , Internetu i usług kserograficznych . Gminną Bibliotekę Publiczną z filiami odwiedza rocznie 16 463 czytelników . Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie , czyli około 56 % ogółu użytkowników bibliotek. Najmniejsza grupa to osoby powyżej 60 roku życia – 5 % ogółu czytelników. Pozostałe osoby to starsi czytelnicy pracujący zawodowo, bezrobotni .

Biblioteki wypożyczają rocznie 31 069 książek , w tym 45% literatury dla dzieci i młodzieży , 40% literatury dla dorosłych i 15% książek z literatury popularnonaukowej.

 

                       

 

 

                                                                    MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

                                                                            ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

                                                      Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

 

Gminna Biblioteka Publiczna

 

Numer identyfikacyjny REGON

 

85054263900000

 

Stan w dniu 01.01.2021 r.

 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

 

E-mail sekretariatu podmiotu

 

gromnikgbp@gmail.com

 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

 

gromnikgbp@gmail.com

 

Telefon kontaktowy

 

146514239

 

Data

 

2021-03-08

 

Miejscowość

 

Gromnik

 

Lokalizacja siedziby podmiotu

 

Województwo

 

WOJ. MAŁOPOLSKIE

 

Powiat

 

Powiat tarnowski

 

Gmina

 

 Gromnik (gmina wiejska)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

 

 [ X ]2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna

 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:4

 

  1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

 

[ X ] W części budynków tak, w części nie

 

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

 1

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

 

[ X ]NIE

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?    

[ X ]NIE

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ]TAK

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ]NIE

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 

GBP w Gromniku - Wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy. W budynku korytarz szeroki, przestrzeń dostępna. Filia w Brzozowej - obiekt dostępny, podjazd dla niepełnosprawnych. Filia w Rzepienniku Marciszewskim - wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy. Filia w Siemiechowie - wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Liczba stron:1 

Liczba aplikacji:0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

ID a11y-urlhttps://www.naszabiblioteka.com

ID a11y-status[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie2020-10-09 

 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności  

     Liczba stron:0

     Liczba aplikacji:0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dn. 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 

a. Kontakt telefoniczny    [ X ]TAK

b. Kontakt korespondencyjny   [ X ]TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych   [ X ]NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych      [ X ]NIE

e. Przesyłanie faksów     [ X ]NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)    [ X ]NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty    [ X ]NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)    [ X ]NIE

 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

 

[ X ]NIE

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:1

 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

 

[ X ] NIE

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo ?

 

[ X ] NIE

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

 

[ X ]

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.  – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku ?

 

[ NIE ]

 

Dział  4. Informacja o dostępie alternatywnym

 

  1. Czy w okresie sprawozdawczym  podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

 

[ NIE ]

 

  1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

 

      [ NIE ]

 

  1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

 

      [ NIE ]

 

  1.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

 

        [ NIE ]

 

 

 

Dyplom

Dyplom

Biblioteka w liczbach 2017

Biblioteka w liczbach 2017

DYPLOM

DYPLOM

Biblioteka w liczbach 2015

Biblioteka w liczbach 2015

Biblioteka w liczbach

Biblioteka w liczbach

O bibliotece

O bibliotece

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny